Entreprenad

Vi utför alla arbeten inom branschen. Betoningen ligger på ROT-arbeten, reparation, ombyggnad och tillbyggnad.

Plåtarbeten på entreprenad

Läcker taket in? Vi skickar plåtslagare som monterar ditt plåttak. Vi jobbar med skivtäckning, bandtäckning, i korrugerad plåt (TRP-plåt).

Vi täcker in din skorsten - heltäckning och/eller nederbeslag. Vi monterar också taksäkerhet, takbryggor, nockräcken, foträcken och snöräcken. Vi monterar plåttak, hängrännor och stuprör.

Efter utfört arbete tar vi med eventuellt avrivet plåttak och avfall och källsorterar det.

Vår kunder är företag och privatpersoner.

entreprenad_undersida